JEM - Jewish Educational Media 
תורת חיים
 
תורת חיים - דיסק 59
תוכנית 233 (שבוע פרשת תרומה):
תורה: בחירה חפשית; י"ב תמוז תש"מ
רגעים של נצח: ניגון שמחה; התוועדות ח"י אלול תשל"ו
עין בעין: "צעד נשיאותי", עם מר לדיסלב ברט ורעייתו, ועם הרב הירש לייב ביגון, ס' פאולו, ברזיל; כ"ח תשרי תש"נ
מפגשים: "חודש של מזל טוב", עם ד"ר יעקב חנוכה; אמצע שנות השבעים

תוכנית 234 (שבוע פרשת תצוה):
תורה: המיליארדר האומלל; י"א ניסן תשל"ו
רגעים של נצח: חלוקת דולרים לצדקה לילדים מתחת לגיל בר מצווה; י"א תשרי תשנ"ב
עין בעין: "ביטחון לאוניות"; י"ד שבט תשנ"ב
מפגשים: "יהודי פשוט", עם הרב אברהם פינטר; אמצע שנות החמישים

תוכנית 235 (שבוע פרשת כי-תשא / תוכניות מיוחדת לפורים):
תורה: ילדים יקרים; פורים תשמ"ג
רגעים של נצח: ניגון "ויהי בימי אחשורוש"; ח"י אלול תשל"ז
עין בעין: "סעו לארץ-ישראל!", עם הפדרציה היהודית, מרכז ניו-ג'רזי; כ' טבת תנש"א
מפגשים: "התכנית טובה... אל תבצע אותה", עם מר בן-ציון ראדר; שנות השבעים המוקדמות

תוכנית 236 (שבוע פרשת ויקהל-פקודי):
תורה: מעות חיטים; כ"ב אדר תשמ"ח
רגעים של נצח: מראות מסיום ה'יחידות לחברי הקרן לפיתוח של "מחנה ישראל"; כ' אדר ב' תשמ"ט
עין בעין: "טפיחת שכם", עם מר שמשון סטאק מ"חברת שמחת שבת ויום-טוב", ועם פעילי "תומכי שבת" בבורו-פארק ובפלטבוש; ט' ניסן תנש"א
מפגשים: "הייתכן שאתם מפסיקים?", עם מר שמשון סטאק; תשל"ח
תכונות:
כתוביות:  עברית / אנגלית / צרפתית / רוסית / פורטוגזית / ספרדית
ניתן להשיג ב:  DVD
קיים במלאי
מחיר: 65 ₪
הוסף לסל קניות


zoloft weed

zoloft weed and alcohol

prednisolon kur

prednisolon 25 mg online
ת.ד. 2020 כפר חב"ד ישראל. מיקוד 60840 טלפון: 03-9608017/8 פקס: 03-9608017 אימייל: sales@jem.co.il
All rights reserved to: www.jem.co.il ©