JEM - Jewish Educational Media 
תורת חיים
 
תורת חיים - דיסק 60
תוכנית 237 (שבוע פרשת ויקרא):
תורה: מדיטציה כשרה; י"ג תמוז תשל"ט
רגעים של נצח: הרבי שואב "מים שלנו" ממעיין סמוך ל-770; א' ניסן תש"נ
עין בעין: "נחת לפי הרמב"ם", עם הרב ד"ר יצחק הורוביץ, "ישיבה יוניברסיטי"; ט' ניסן תשמ"ח
מפגשים: "להתנהג אחרת", עם הרב ישראל גורדון; בסביבות 1945

תוכנית 238 (שבוע פרשת צו – תוכנית מיוחדת לי"א ניסן):
תורה: "המלחמה של כולם"; כ' חשון תשמ"ה
רגעים של נצח: ניגון "זאל שוין זיין די גאולה"; הושענא רבה תש"מ
עין בעין: "לכבוד יום ההולדת"; לקט
מפגשים: "לא רואה רע", עם הרב משה פעלער; 1972

תוכנית 239 (שבוע חג הפסח):
תורה: ברכת החמה; ד' ניסן תשמ"א
רגעים של נצח: מראות ממעמד "ברכת החמה"; ד' ניסן תשמ"א
עין בעין: "מצה – מאכל הרפואה", עם מר ארתור סיני, סגן המפקח על בתי הסוהר בניו-יורק; ד' אייר תש"נ
מפגשים: "אל דאגה, הוא מגיע", עם מר פרדי הגר; בסביבות 1982

תוכנית 240 (שבוע פרשת שמיני):
תורה: מה נשתנה העם הזה; ליל ד' דחג הפסח תשמ"ח
רגעים של נצח: ניגון "על אחת כמה וכמה"; פסח שני תשמ"ז
עין בעין: "להדריך את החיילים", עם קצין הדת קולונל ברט אוקסמן, חיל האוויר האמריקאי; כ"ג שבט תש"נ
מפגשים: "שני המאורות", עם הרב מענדל פלדמן; שנות הארבעים
תכונות:
כתוביות:  עברית / אנגלית / צרפתית / רוסית / ספרדית
ניתן להשיג ב:  DVD
קיים במלאי
מחיר: 65 ₪
הוסף לסל קניות


zoloft weed

zoloft weed and alcohol

prednisolon kur

prednisolon 25 mg online
ת.ד. 2020 כפר חב"ד ישראל. מיקוד 60840 טלפון: 03-9608017/8 פקס: 03-9608017 אימייל: sales@jem.co.il
All rights reserved to: www.jem.co.il ©