JEM - Jewish Educational Media 
תורת חיים
 
תורת חיים - דיסק 57
תוכנית 225 (שבוע פרשת ויגש):
תורה: "הוא בחיים"; ט"ו תמוז תשמ"ה
רגעים של נצח: הרבי מוזג מכוסו לבקבוקי "משקה" לחלוקה; פורים תשל"ב
עין בעין: "המשיכו להדפיס!" עם הרב נתן בריזל, ירושלים; י"ד אייר תנש"א
מפגשים: "תלמיד חכם ואיש-נימוסים", עם הרב יעקב הולצמן; פריז תש"ז - ניו-יורק, שנות החמישים המאוחרות

תוכנית 226 (שבוע פרשת ויחי):
תורה: "יעקב אבינו לא מת"; כ' מנחם-אב תשל"א
רגעים של נצח: אמירת 'סליחות'; ערב ראש-השנה תשמ"ב
עין בעין: "ארץ יהודית, התנהגות יהודית", עם מר גרשון סולומון; כ"א חשון תש"נ
מפגשים: "העצה הטובה ביותר", עם ד"ר סוזן הנדלמן; בסביבות 1977

תוכנית 227 (שבוע פרשת שמות):
תורה: האחריות שבחירות; י"א ניסן תשל"ב
רגעים של נצח: הצלם לוי פריידין משוחח עם הרבי; תשרי תשמ"ב
עין בעין: "המוסד הראוי", עם הרב מרדכי דויטש, ראש "כולל פולין"; ז' אדר תש"נ
מפגשים: "השורה התחתונה", עם הרב שמעון גולדמן

תוכנית 228 (שבוע פרשת וארא):
תורה: רמב"ם – לא ללמדנים בלבד!; י"ב סיון תשד"מ
רגעים של נצח: ניגון "ילכו מחיל אל חיל"; י"ב תמוז תשמ"ה
עין בעין: "מכתב המלצה", עם "מכון משה", המו"ל של מהדורת קאפח לספרי הרמב"ם; כ"ה תשרי תנש"א
מפגשים: "מענה ללא שאלה", עם הרב מרדכי אשכנזי; תשל"ב
תכונות:
כתוביות:  עברית / אנגלית / צרפתית / רוסית / ספרדית
ניתן להשיג ב:  DVD
קיים במלאי
מחיר: 65 ₪
הוסף לסל קניות


zoloft weed

zoloft weed and alcohol

prednisolon kur

prednisolon 25 mg online
ת.ד. 2020 כפר חב"ד ישראל. מיקוד 60840 טלפון: 03-9608017/8 פקס: 03-9608017 אימייל: sales@jem.co.il
All rights reserved to: www.jem.co.il ©