JEM - Jewish Educational Media 
כינוס השלוחים
 
גחלת

ההסטוריה של המחתרת היהודית תחת השלטון הסובייטי, ופריחת היהדות לאחר נפילת מסך הברזל

תוך שהם מסרבים לציית לשלטון הדמים של דיקטטורים אכזריים, אדמו"רי חב"ד-ליובאוויטש סיכנו את חייהם על מנת שהיהדות תמשיך לחיות ברחבי ברית-המועצות.
למרות המאסרים והעינויים, הם הצליחו לבסס מחתרת שנלחמה בקומוניסטים מתוך החלטה נחושה ותקיפה.
המאמצים שלהם אפשרו לגחלת היהדות להאריך ימים, יותר מאלה שצפו את חורבנה.
ב"גחלת" אתה צופה בסרטים נדירים על המחתרת היהודית ולומד את סיפור הישרדותה.
היה עד לשיחה של הרבי, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן, על עידן "המלחמה הקרה", שבה הוא מבקר בגלוי את ממשלת רוסיה ומנבא את קיצה.
צפה במעבר מרשת מחתרתית עטופה בסודיות לתשתית דתית גלויה וגאה.
התבונן בשלוחים של הרבי, כיצד הם מנציחים כיום את מסר האהבה שלו בעיירות ובערים ברחבי מה שהיה מכונה בעבר ברית-המועצות.
המעגל נסגר באירוניה מדהימה, כאשר נשיא רוסיה מגנה את מעשיהם של קודמיו, ופותח את שערי המרכז היהודי החדש במוסקבה.

תכונות:
אורך הסרט: 

23 דקות

כתוביות:  עברית / אנגלית
ניתן להשיג ב:   / CD  / VHS
קיים במלאי
מחיר: 65 ₪
הוסף לסל קניות


zoloft weed

zoloft weed and alcohol

prednisolon kur

prednisolon 25 mg online
ת.ד. 2020 כפר חב"ד ישראל. מיקוד 60840 טלפון: 03-9608017/8 פקס: 03-9608017 אימייל: sales@jem.co.il
All rights reserved to: www.jem.co.il ©