JEM - Jewish Educational Media 
התוועדויות
 
התוועדות פורים תשמ"ז

בשיחה בנושא המשיח המהווה ציון-דרך, הרבי קובע את התפיסה שהעולם נמצא על סף הגאולה, כשהוא מצביע על התפתחויות בטכנולוגיה, יחסים-בינלאומיים ובאקדמיה במהלך העשורים האחרונים.
מאחר שזו שעת הכושר לביאת המשיח, הכוח נמסר לידיו של כל אדם לעשות את המעשה האחד שיביא את הגאולה. אלא שכל אחד צריך ללמוד להבחין בין טוב לרע – בחברה ובתוך עצמו. הרבי מסביר איך כל אדם יכול ללמוד להשיג את הבהירות הזו.

בואו לחוות את השמחה הרוחנית ואת הרצינות האינטלקטואלית של התוועדות עם הרבי, רבי מנחם-מענדל שניאורסאהן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
הקשיבו כיצד האמת הנצחית של התורה שבכתב, התלמוד, הקבלה והחסידות מתייחסת לנושאים הקשורים לחברה מודרנית וערכי מוסר.
בהפסקות שבין השיחות, אלפי הנוכחים שרים ניגונים חסידיים והרבי מקדם אותם בברכת "לחיים".
חוויה של התוועדות עם הרבי היא מבט אל איחוד בין עולמות עליונים לעולמות תחתונים, מפגש בין האלוקות והאנושות הרוחני והגשמי, ההווה והנצח.

תכונות:
אורך הסרט: 

100 דקות

כתוביות:  עברית / אנגלית / צרפתית / רוסית
ניתן להשיג ב:  DVD  / VHS
קיים במלאי
מחיר: 65 ₪
הוסף לסל קניות


zoloft weed

zoloft weed and alcohol

prednisolon kur

prednisolon 25 mg online
ת.ד. 2020 כפר חב"ד ישראל. מיקוד 60840 טלפון: 03-9608017/8 פקס: 03-9608017 אימייל: sales@jem.co.il
All rights reserved to: www.jem.co.il ©