JEM - Jewish Educational Media 
התוועדויות
 
התוועדויות יו"ד שבט תשל"ה

בואו לחוות את השמחה הרוחנית ואת הרצינות האינטלקטואלית של התוועדות עם הרבי, רבי מנחם-מענדל שניאורסאהן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
הקשיבו כיצד האמת הנצחית של התורה שבכתב, התלמוד, הקבלה והחסידות מתייחסת לנושאים הקשורים לחברה מודרנית וערכי מוסר.
בהפסקות שבין השיחות, אלפי הנוכחים שרים ניגונים חסידיים והרבי מקדם אותם בברכת "לחיים".
חוויה של התוועדות עם הרבי היא מבט אל איחוד בין עולמות עליונים לעולמות תחתונים, מפגש בין האלוקות והאנושות הרוחני והגשמי, ההווה והנצח.

תוכן השיחות המתורגמות 
ניסוי הלקמוס של הצדיק
האם אתה עדיו חי?
חיים מעבר לאני 
הסימן למנהיגות אמיתית
עמנו כעם ה'
להחזיר את המסורת האמריקנית למוטב

בהתוועדות שנערכה במלאות חצי יובל למנהיגותו ונמשכה שש וחצי שעות, הרבי השמיע עשר שיחות, בדבריו יש מסר מיוחד למנהיגים הפוליטיים הנוכחים, באירוע-מסר שמעולם לא היה רלוונטי כמו היום: לארצו הברית, סמל של חירות ושוויון לעלום, יש משימה שניתנה מאת ה' והיא חייבת להכיר בה. ה' בירך את אמריקה כדי להשיג מטרה נעלית יותר מאשר היא עצמהף והיא לא יכולה לנקוט עמדה מבודדת. 
החוק של מדיה הוא רק כמידת המרקם המוסרי שלה. אמריקה נבנתה על יסוד האמונה בה' והעתיד שלה תלוי הצלחתה להעביר את היסוד הזה הלאה, לדורות הבאיםץ

ההפקה המיוחדת הזו מכילה את כל האירוע בן שש וחצי השעות. שלוש מהשיחות המרכזיות ושעה של מפגשים אישיים עם הרבי בין השיחות מופיעות כתוביות

תכונות:
אורך הסרט: 

6 שעות ו-35 דקות שחור-לבן

כתוביות:  עברית / אנגלית / צרפתית / רוסית / ספרדית
ניתן להשיג ב:  DVD
קיים במלאי
מחיר: 60 ₪
הוסף לסל קניות


zoloft weed

zoloft weed and alcohol

prednisolon kur

prednisolon 25 mg online
ת.ד. 2020 כפר חב"ד ישראל. מיקוד 60840 טלפון: 03-9608017/8 פקס: 03-9608017 אימייל: sales@jem.co.il
All rights reserved to: www.jem.co.il ©