JEM - Jewish Educational Media



 
התוועדויות
 
פארברנגען יו"ד כסלו התשמ"א


בואו לחוות את השמחה הרוחנית ואת הרצינות האינטלקטואלית של התוועדות עם הרבי, רבי מנחם-מענדל שניאורסאהן, זכר צדיק וקדוש לברכה. 

הקשיבו כיצד האמת הנצחית של התורה שבכתב, התלמוד, הקבלה והחסידות מתייחסת לנושאים הקשורים לחברה מודרנית וערכי מוסר.
בהפסקות שבין השיחות, אלפי הנוכחים שרים ניגונים חסידיים והרבי מקדם אותם בברכת "לחיים". 
חוויה של התוועדות עם הרבי היא מבט אל איחוד בין עולמות עליונים לעולמות תחתונים, מפגש בין האלוקות והאנושות הרוחני והגשמי, ההווה והנצח. 

תוכן השיחות 
"פדה בשלום נפשי"
ניצחון חסידי אז והיום 
מבפנים - ומבחוץ 
הפצת המעיינות
בין הערבים 
מבצע חנוכה 

האם התמודדת אי פעם עם היכולת ללמד אחרים, כאשר לא ראית את הפירות של הלימוד שלך עצמך? האם למדת תורה אי פעם בהתלהבות רבה וגילית שאין לכך השפעה על מעשיך כעבור שעה? ומה תעשה אז? 
הנושאים הללו, ואחרים, החל מקירוב ליהדות בבתי-סוהר ועד לתהליך השלום בישראל, זוכים להתייחסות של הרבי בהתוועדות יו"ד כסלו ה'תשמ"א, לציון המאסר והגאולה של רבי דוב בער מליובאוויטש, האדמו"ר האמצעי. 
ההפקה הייחודית הזו מכילה את כל המעמד שנמשך למעלה משלוש שעות. שלוש מתוך השיחות העיקריות מופיעות בתוספת כתוביות.

תכונות:
אורך הסרט: 3 שעות ו-15 דקות צבע מלא
כתוביות:  עברית / אנגלית / צרפתית / ספרדית
ניתן להשיג ב:  DVD
קיים במלאי
מחיר: 60 ₪
הוסף לסל קניות


zoloft weed

zoloft weed and alcohol

prednisolon kur

prednisolon 25 mg online
ת.ד. 2020 כפר חב"ד ישראל. מיקוד 60840 טלפון: 03-9608017/8 פקס: 03-9608017 אימייל: sales@jem.co.il
All rights reserved to: www.jem.co.il ©