JEM - Jewish Educational Media 
תורת חיים
 
תורת חיים - דיסק 50

תוכנית 197 (שבוע פרשת שלח):
תורה: כל התורה – ב"יד" אחת; כ' טבת תשמ"ט
רגעים של נצח: מראות מהתוועדות י"ט כסלו תשל"ב
עין בעין: לקט קטעים אודות סיום מחזור ו' בלימוד הרמב"ם; חשון תש"נ
מפגשים: "זיכרונות משפחתיים", חלק שני: מתנות פרידה, עם הרב שלום דובער בוטמן; פריז, תש"ז

תוכנית 198 (שבוע פרשת קורח):
תורה: "מטה" לכל יהודי; כ"ח סיון תשמ"ג
רגעים של נצח: ניגון "צמאה לך נפשי"; כ' מנחם-אב תשמ"ב
עין בעין: "חקיקה יהודית", עם חבר בית-המחוקקים בניו-יורק הווארד לאשר; כ"ד מנחם-אב תנש"א
מפגשים: "מתחת לטלית", עם הרב ישראל גורדון; ר"ח תמוז תש"א

תוכנית 199 (שבוע פרשת חוקת – ג' תמוז):
תורה: "אף הוא בחיים"; י' שבט תשל"ה
רגעים של נצח: מראות מהרבי באוהל הק'; ערב ראש-השנה תשל"ז
עין בעין: "אזכיר על הציון"; ד' ניסן תשמ"ט
מפגשים: "התפקיד שלי", עם ד"ר יצחק בלאק; אמצע שנות החמישים

תוכנית 200 (שבוע פרשת בלק):
תורה: שליח למרום; ט"ו תמוז תשמ"ו
רגעים של נצח: תפילת שחרית וקריאת התורה בביתו של הרבי; י' ניסן תשמ"ח
עין בעין: "שבט לוי", עם שר החוץ הישראלי מר דוד לוי; כ"א אלול תש"נ
מפגשים: "אייכה?", עם הרברט וויינר

תכונות:
כתוביות:  עברית / אנגלית / צרפתית / רוסית
ניתן להשיג ב:  DVD
קיים במלאי
מחיר: 65 ₪
הוסף לסל קניות


zoloft weed

zoloft weed and alcohol

prednisolon kur

prednisolon 25 mg online
ת.ד. 2020 כפר חב"ד ישראל. מיקוד 60840 טלפון: 03-9608017/8 פקס: 03-9608017 אימייל: sales@jem.co.il
All rights reserved to: www.jem.co.il ©