JEM - Jewish Educational Media 
תורת חיים
 
תורת חיים - דיסק 55

תוכנית 217 (שבוע פרשת לך לך):
תורה: לפעול בלי "ועידות"; י' שבט תשמ"ו
רגעים של נצח: הרב הראשי לישראל, הרב מרדכי אליהו, מבקר את הרבי; ה' חשון תשנ"ב
עין בעין: ""ישיבה" – "התיישבות" אמיתית", עם הרב אמנון שוגרמן, ראש ישיבת ההסדר "הגולן",
ורעייתו; י"ט חשון תשנ"ב
מפגשים: "עוזבים את פריז", עם הרב שלום בער לוין; קיץ ת"ש

תוכנית 218 (שבוע פרשת וירא):
תורה: הפכים; כ' מרחשון תשמ"ב
רגעים של נצח: כינוס ילדים ב-770; כ"ח תשרי תשמ"א
עין בעין: "הקב"ה מאמין בעם ישראל", עם מר אורי סביר, שגריר ישראל בארה"ב; כ"ח מרחשון תש"נ
מפגשים: "להציל חיים", עם הרב מענדל נוטיק; 1940

תוכנית 219 (שבוע פרשת חיי שרה – כינוס השלוחים):
תורה: להיות קרוב, סע רחוק; פורים תשכ"ח
רגעים של נצח: הרבי מחלק לשלוחים מאמר חסידות מיוחד; כינוס השלוחים תשמ"ח
עין בעין: "אמץ את שורשיך החסידיים", עם מר אברהם ואסתר ברי; ז' אדר תש"נ
מפגשים: "לא מתנתק מהקב"ה", עם הרב חיים מנחם טייכטל; 1940

תוכנית 220 (שבוע פרשת תולדות):
תורה: שליח עושה פירות; י"ג שבט תשמ"ט
רגעים של נצח: ניגון "ופרצת"; פורים תש"מ
עין בעין: "לבנות או לא לבנות?"; לקט
מפגשים: "התוועדות ראשונה ב-770", עם הרב הרשל פוגלמן, הרב דוד איידלמן והרב יהודה לייב פוזנר; תמוז תש"א

תכונות:
כתוביות:  עברית / אנגלית / צרפתית / רוסית / פורטוגזית
ניתן להשיג ב:  DVD
קיים במלאי
מחיר: 65 ₪
הוסף לסל קניות


zoloft weed

zoloft weed and alcohol

prednisolon kur

prednisolon 25 mg online
ת.ד. 2020 כפר חב"ד ישראל. מיקוד 60840 טלפון: 03-9608017/8 פקס: 03-9608017 אימייל: sales@jem.co.il
All rights reserved to: www.jem.co.il ©