JEM - Jewish Educational Media 
כינוס השלוחים
 
התחברות
מתוך עטיפת הסרט:

מנין על פסגת הר בטסמניה...
התכנסות מרגשת בבסיס של צה"ל ברמת הגולן...
אמא קולומביאנית לומדת במדבר יוטה...
כולם מחוברים

"הקהל את העם – האנשים, הנשים והטף וגרך אשר בשעריך – למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלוקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת".
דברים לא, י.

כאשר בית המקדש היה קיים בירושלים, כל שנה שביעית היתה שנת 'הקהל' – שנה של התכנסות. כל העם היהודי היה מתכנס בירושלים והמלך היה קורא פרשיות מהתורה כאשר כל העם – אנשים, נשים וילדים – עומדים יחד באימה וביראה מדברי ה'.
הרבי, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן, זכר צדיק לברכה, הכריז שניתן לחזור ולחוות את רוחה של שנת 'הקהל' גם בימינו.
'התחברות' מביא לפניכם אחד עשר כינוסים יהודיים מסביב לעולם הצועדים בשביל מלהיב – ומפתיע - של התחברות והתקשרות החוצה יבשות.
תכונות:
כתוביות:  עברית / אנגלית / צרפתית / רוסית / ספרדית
ניתן להשיג ב:  DVD
קיים במלאי
מחיר: 60 ₪
הוסף לסל קניות


zoloft weed

zoloft weed and alcohol

prednisolon kur

prednisolon 25 mg online
ת.ד. 2020 כפר חב"ד ישראל. מיקוד 60840 טלפון: 03-9608017/8 פקס: 03-9608017 אימייל: sales@jem.co.il
All rights reserved to: www.jem.co.il ©